Interaktywny kurs

Na czym polega wiara w Jezusa? Kurs odpowiada na to i wiele innych pytań i jest okazją do popatrzenia na swoje życie pod nowym kątem.

Jeżeli chcesz bliżej poznać cel dla którego Jezus przyszedł na ziemię i osobiście doświadczyć Go w swoim życiu, zapraszamy cię do darmowego internetowego kursu Dlaczego Jezus?

Uczeni o Jezusie

W tym czasie żył pewien mądry człowiek zwany Jezusem. Był to człowiek dobry i sprawiedliwy. Wielu Żydów i ludzi innych narodowości stało się jego uczniami. Piłat skazał go na ukrzyżowanie i śmierć. Lecz jego uczniowie nie przestali w niego wierzyć. Mówili, że żyje i ukazał im się trzy dni po ukrzyżowaniu.Józef Flawiusz

Bez Jezusa Chrystusa nie tylko nie znamy Boga. Bez Jezusa Chrystusa nie znamy nawet siebie.Blaise Pascal

Jestem przekonany, że Biblia jest Słowem Bożym, napisanym przez tych których On inspirował. Studiuję ją codziennie. Żadna inna nauka nie jest tak potwierdzona, jak nauka Biblii.Izaak Newton

Dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi, i jedne Pan Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko - i my również. Tak więc mamy czcić Ojca jako Wszechmogącego Boga i Jezusa jako Pana, Mesjasza, Wielkiego Króla, Baranka Bożego, który został zabity i odkupił nas swoją krwią, czyniąc nas królami i kapłanami.Izaak Newton

Chociaż myśl o śmierci przynosi myśl o sądzie, dla chrześcijan przynosi tez myśl o Nim [Jezusie Chrystusie], który zmarł (...) i powstał z martwych dla usprawiedliwienia tych, którzy wierzą w Niego.Michał Faraday

Wierzę tylko i wyłącznie w służbę Jezusowi Chrystusowi. W Nim jest wszelkie schronienie i pocieszenie.Jan Kepler

Jestem historykiem, a nie wierzącym, ale muszę wyznać jako historyk, że ten ubogi kaznodzieja z Nazaretu bezsprzecznie znajduje się w centrum historii. Jezus Chrystus jest najważniejszą postacią w całej historii.H.G. Wells

Tylko w wieku XIX poświęcono Jezusowi sześćdziesiąt dwa tysiące tomów. W paryskiej Bibliotece Narodowej, która jest zwierciadłem zachodniej kultury, ilość fiszek z imieniem Jezus jest na drugim miejscu. Pierwsze zajmuje słowo BógVittorio Messori

Ten Jezus z Nazaretu, bez broni ani majątku, podbił więcej milionów niż Aleksander Wielki, Cezar, Mahomet i Napoleon; bez pomocy nauki przybliżył nam to, co ludzkie i to co boskie lepiej, niż wszyscy filozofowie i uczeni razem wzięci; bez akademickiej wymowności wypowiadał takie słowa, jakich nigdy wcześniej nie słyszano i wywołał skutki, jakich nie opowie żaden mówca czy poeta; choć sam nie napisał ani jednej linijki, wprawił w ruch więcej piór i dostarczył tematów do większej ilości kazań, przemówień, dyskusji, uczonych tomów, dzieł sztuki i pieśni pochwalnych niż cała armia wielkich mężów antyku i współczesnościPhilip Schaff

Stoimy wobec Człowieka tak wspaniałego, tak doskonałego, do tego stopnia wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju, że żaden Bóg nie mógłby być lepszy, żaden Bóg nie mógłby Go przewyższyć. Wyjaśnia to również, dlaczego Jego tajemnica i piękno są niewyczerpane. Tego dowodzi to, co nieustannie się dzieje. Mimo upływu wieków bowiem fascynacja osobą Jezusa z Nazaretu nie zmniejsza się, a nawet rośnieAntonio Socci

Interaktywny kurs o Jezusie

Zapisz się teraz

Znani o Jezusie

Wierzę, że nie ma głębszej osoby, bardziej przepełnionej miłością, życzliwszej i doskonalszej niż Jezus. Nie tylko nie ma nikogo takiego, jak on. Nigdy nikogo takiego nie będzieFiodor Dostojewski

Znam ludzi i mówię wam, że Jezus Chrystus nie jest tylko człowiekiem. Nie sposób porównywać go z jakąkolwiek inną osobą. Aleksander, Cezar, Karol Wielki i ja założyliśmy imperia. Na czym jednak opierał się nasz geniusz? Na sile. Jezus Chrystus oparł swoje imperium na miłości i w tej godzinie miliony ludzi byłyby gotowe dla niego umrzeć.Napoleon Bonaparte

Nie chciałbym, aby ktoś powiedział o Chrystusie tę najbardziej nierozumną rzecz, którą nieraz się o Nim słyszy: "Mogę uznać w Jezusie wielkiego nauczyciela moralności, ale nie przyjmuję Jego stwierdzenia, że jest Bogiem". Akurat tego nie wolno nam mówić. Ktoś, kto byłby tylko człowiekiem, a zarazem mówił takie rzeczy jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem – niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym jajem – albo szatanem z piekła rodem. Trzeba wybierać. Ten człowiek albo jest i był Synem Bożym – albo szaleńcem, lub czymś jeszcze gorszym.C.S. Lewis

Jezus Chrystus był ekstremistą miłości, prawdy i dobra. Martin Luther King

Nie nauka Jezusa decyduje o Jego wielkości, choć na pewno tylko dzięki niej zdobyłby uznanie. Decydujące jest połączenie osoby z głoszoną przez nią nauką. Tych dwóch części nie można rozdzielić.Kenneth Scott Latourette

Gdybyśmy mieli zebrać wszystkie co do jednego autorytatywne artykuły, jakie kiedykolwiek zostały napisane przez najlepszych psychologów i psychiatrów na temat zdrowia psychicznego, gdybyśmy je wszystkie połączyli, udoskonalili i oczyścili z gołosłowia, gdybyśmy wydobyli z tego samą istotę i gdybyśmy tę czystą , nie skażoną naukową wiedzę przekazali najlepszym żyjącym poetom do zwerbalizowania, otrzymalibyśmy niepełne i niezgrabne podsumowanie Kazania na Górze. W porównaniu z oryginałem bardzo by ucierpiało. Od prawie dwóch tysięcy lat świat chrześcijański trzyma w rękach pełną odpowiedź na dręczące go bezowocne tęsknoty. Oto (...) instrukcja udanego ludzkiego życia pełnego optymizmu, zdrowia psychicznego i zadowolenia.J.T.Fisher

Skoro uczeni uważają dzieła starożytnych klasyków za generalnie godne zaufania mimo iż ich najwcześniejsze manuskrypty pochodzą z czasów tak odległych od napisania oryginałów, a liczba ocalałych manuskryptów jest w wielu przypadkach tak niewielka, nie ma wątpliwości, że wiarygodność tekstu Nowego Testamentu nie może być podważana.J. Harold Greenlee

Religie o Jezusie

symbol Chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo

Sporo miejsc w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, poświęconych jest Jezusowi. Uważany jest w niej za Boga i człowieka. Pismo Święte przestawia Jezusa Chrystusa jako przykład miłości do bliskich oraz nieprzyjaciół, pokornego i skromnego życia, przebaczającego pomimo wszystko (co niejednokrotnie wytykane jest jako jego słabość), a w końcu tego, który poświęcił swoje życie dla innych. Leczenie chorych, wypędzanie złych duchów, chodzenie po wodzie czy też niespotykane dotąd mądre i zrozumiałe nauczanie w niedługim czasie przysporzyło Jezusowi wielu zwolenników. Dlatego właśnie przywódcy religijni starali się go pozbyć - uważali go za zbyt niebezpiecznego dla ich żydowskiej religii. Został zdradzony przez jednego ze swoich najbliższych uczniów, pojmany i postawiony najpierw przed władzami religijnymi, a w końcu przed rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, który - umywając ręce - skazał Jezusa na śmierć. Trzy dni po tych wydarzeniach zmartwychwstał, pokonując moc śmierci, co po dzień dzisiejszy stanowi podstawę wiary chrześcijańskiej.


gwiazda Dawida

Judaizm

Stary Testament zawiera wiele przepowiedni na temat Mesjasza, m.in. jego przyjścia jako triumfującego Króla ustanawiającego swoje Królestwo. Opisują Mesjasza, jako Wybawiciela od grzechu. Jezus (Jeszu, Jeiszu) lub Nazarejczyk (Ha Nocri) jakiego znamy z chrześcijaństwa, nie jest jednak tym obiecanym Wybawicielem. A dogmat o boskości Jezusa z Nazaretu, nazywanie go Synem Bożym i jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, traktowane jest wręcz jako herezja. Judaizm nie uznaje żadnego aspektu działalności Jezusa i nie uważa go za proroka, dlatego niewiele uwagi poświęca jego życiu i misji. Według wyznawców judaizmu, to wydarzenie jeszcze nie nastąpiło, dlatego Żydzi nadal oczekują Mesjasza. Jego "właściwe" przyjście pokrywać się będzie z powtórnym przyjściem, którego oczekują chrześcijanie. Jedynie Żydzi mesjanistyczni akceptują Jezusa jako obiecywanego Mesjasza i Syna Bożego. Obecnie w Izraelu żyje ich ok. kilkunastu tysięcy.


symbol Islamu

Islam

Koran wspomina o Jezusie, jako o proroku i zapowiedzianym wcześniej Mesjaszu, lecz nie jako o Synu Bożym, a jedynie wielkim człowieku. Tytuły określające Jezusa świadczą, iż uznawany jest przez Islam za kogoś wyjątkowego: Abd -Sługa, Nabil - Prorok, Rasul - Posłaniec, Al-Masih - Mesjasz, Kalima - Słowo Boże, Ruh - Duch Boży, czy Indżil - Ten, który przyniósł Pismo.
Koran potwierdza jego urodzenie z dziewicy, dzięki tej samej mocy, która stworzyła Adama. Opisuje dokonane cuda i uzdrowienia, które czynił jedynie dzięki woli i mocy danej mu od Boga. Został posłany na ziemię, by odnowić i potwierdzić podstawowe doktryny wiary w Boga. Koran w wielu miejscach ukazuje Jezusa podobnego chrześcijaństwu, jednak odrzuca to, co w chrześcijaństwie stanowi jeden z fundamentów wiary - prawdę o jego Boskości. Islam zaprzecza również ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa. Choć nie ma w tym temacie pełnej zgodności, przyjmuje się, że Jezus po swojej śmierci został wskrzeszony i zabrany do nieba.

Nauki Jezusa

O płaceniu podatków:
Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.Ew. Mateusza 22,19-22
O przebaczaniu innym:
Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.Ew. Mateusza 18,21-22
O religijnym osądzaniu:
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić (...) Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.Ew. Jana 8,7-11
O postawie wobec bliźnich:
Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył.Ew. Łukasza 10,26-27
O miłowaniu nieprzyjaciół:
Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (...) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?  I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?Ew. Mateusza 5,43-48
O małżeństwie:
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.Ew.Marka 10,9
O skromności:
Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.Ew. Łukasza 14,7-11

Miejsca nauczania

Jerozolima
Kafarnaum
Betlejem
Nazaret
Tyberiada

Interaktywny kurs o Jezusie

Zapisz się teraz

Biblia o Jezusie

Bazując na lekturze Nowego Testamentu możemy stworzyć również biblijny obraz postaci Jezusa Chrystusa. Już początek tej części Biblii opisuje genealogię Jezusa (Ew. Mat. 1,1-17). I o ile nie powinien dziwić jej zakres aż 42 pokoleń, to osobistości jakie się w niej znajdują budzić mogą emocje skrajne w każdą ze stron.

Królowie, prorocy, niechciani imigranci, złodzieje, prostytutki, a nawet mordercy. Ciekawa lista? Jeśli jednak uważnie prześledzimy ziemskie życie Jezusa, możemy dostrzec, że umiał on znaleźć dojście właściwie do każdej warstwy społecznej, bez wyjątków.

Galilejczyk z Nazaretu, urodzony w Betlejem w czasie spisu ludności jakie zarządził Cezar August. Rodzicami Jezusa byli Maria oraz przybrany ojciec Józef. Przybrany, ponieważ poczęcie Jezusa stało się za sprawą ingerencji Ducha Świętego (Ew. Mat. 1,18). Ósmego dnia, zgodnie z tradycją żydowską, został obrzezany i tego dnia nadano mu imię Jezus (Ew. Łuk. 2,21). Poza incydentem 12-letniego Jezusa w świątyni, niewiele wiemy o jego dorastaniu i wczesnej młodości. Mimo to, znalazły się osoby, które odczytały znaczenie starotestamentowych proroctw o Mesjaszu i powiązały je z osobą Jezusa (m.in. magowie ze wschodu, mędrzec Symeon, prorokini Anna, Jan Chrzciciel). Ochrzczony w wieku 30 lat (Ew. Łuk 3,21-22). I od tego momentu możemy mówić o rozpoczęciu jego publicznej działalności. Jezus wybrał sobie grono 12 uczniów, którzy towarzyszą mu za jego życia, a których przygotowuje do kontynuacji jego nauki po jego śmierci.

Leczenie chorych, wypędzanie złych duchów, chodzenie po wodzie oraz niespotykane dotąd mądre i zrozumiałe nauczanie (Ew. Mat. 7,29) w niedługim czasie przysporzyło Jezusowi wielu zwolenników. Dlatego właśnie przywódcy religijni starali się go pozbyć. Uważali go za zbyt niebezpiecznego dla religii żydowskiej.

Zdradzony przez jednego ze swoich uczniów. Jezus został pojmany i postawiony najpierw przed władzami religijnymi, a w końcu przed rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata. Fałszywie oskarżony w całkowicie fikcyjnym procesie, został skazany najpierw na biczowanie, a pod naporem arcykapłanów, również na śmierć przez ukrzyżowanie (Ew. Jana 18-19). Trzy dni po swojej śmierci zmartwychwstał, pokonując moc śmierci, co po dzień dzisiejszy stanowi podstawę wiary chrześcijańskiej. Po tym wydarzeniu ukazał się w sumie kilkuset osobom, a 40 dni później został zabrany do Nieba, domu swojego Ojca (Ew. Łuk. 24,50).


Wielkanoc - Cel Jezusa

Biblia wskazuje, że wydarzenia Wielkanocy były wypełnieniem misji Jezusa. To poprzez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezus otworzył drogę do zbawienia wszystkim, którzy w Niego wierzą. Idąc do Jerozolimy wiedział co go czeka. Wiedział, że bezprawnie skazany będzie na śmierć, "zarezerwowaną" dla najgorszych złodziei i morderców i, że będzie wtedy sam.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.Ew. Jana 18,37

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.1 List do Tymoteusza 2,5-6

Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.Ew. Mateusza 20,28

Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.Ew. Łukasza 19,10

Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości.Ew. Jana 10,10

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.Ew. Jana 3,16

To ostatnie zdanie Jezus powiedział podczas rozmowy z jednym z duchowych przywódców - Nikodemem. Jezus wyjaśnił mu na czym polega "duchowa przemiana":

Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może ujrzeć Królestwa Niebieskiego(.) Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.Ew. Jana 3,5.7
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.1 List Piotra 3,18
Czym jest "powtórne narodzenie"? To uznanie swoich grzechów przed Bogiem, odwrócenie się od nich i zwrócenie się do Boga. To również zmiana myślenia i kierunku naszego życia w stronę Ewangelii. Uwierzenie, że to co zrobił Chrystus na krzyżu jest jedyną podstawą do tego, aby być pojednanym z Bogiem i aby nawiązać z Nim bliską, osobistą relację.


A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, I to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.List do Efezjan 2,4-8

Przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. List do Efezjan 1,5-7

Interaktywny kurs

Na czym polega wiara w Jezusa? Kurs odpowiada na to i wiele innych pytań i jest okazją do popatrzenia na swoje życie pod nowym kątem.

Jeżeli chcesz bliżej poznać cel dla którego Jezus przyszedł na ziemię i osobiście doświadczyć Go w swoim życiu, zapraszamy cię do darmowego internetowego kursu Dlaczego Jezus?